Kesl Cup Prague Open Přebor Prahy facebook.gif, 15kB rss1.jpg, 13kB
  Úsek hospodáře PSKe

Vážení sportovní prátelé,

VV Pražského svazu karate i v letošním roce pokracuje ve financní podpore sportovních klubu registrovaných v PSke. Touto cestou nabízíme všem klubum (kterí realizují cinnost na území Hl. m. Prahy) možnost získání dalších financních prostredku z rozpoctu Magistrátu hl. m. Prahy.

Pro tento úcel je vypracovaný velmi zjednodušený formulár, který naleznete v príloze tohoto e-mailu. Vyplnený formulár zasílejte na muj miler.filip@pske.cz nejpozdeji do 8. 4. 2017 do 23:00. Vyplnte prosím pouze žluté pole. Omlouvám se za velmi šibenicní termín, ale Magistrát nám nepredal informaci o vypsaném termínu a navíc byl zmenen bežný termín z predchozích let. Prosím tedy o spolupráci.

Stejne jako v predchozích letech Vám osobne doporucuji si pri vyplnování dokumentu uvedomit, že málo který svaz (klub) obdrží od Magistrátu dotaci v plné výši, ale jen urcitou cást. Mejte prosím také na pameti, že se jedná o verejné prostredky a je velmi pravdepodobná budoucí kontrola Vámi uvedených údaju a cerpání.

Pro Vaši informaci se jedná o grantový program I. / IA – Systémový rozvoj sportovní cinnosti v Praze (soutežní aktivity) – Systémové a rozvojové projekty sportu detí a mládeže. V príloze Vám zasílám zjednodušenou žádost. V letošním roce mužete žádat prostrednictvím PSKe na pronájem, materiální vybavení pro sportovní cinnost, ci na trenéry ( u této položky je v letošním roce urcená maximální výše možnosti cerpání – viz. formulár). Na rozhodcí ani na zdravotnické pomucky nelze v tomto roce prostrednictvím PSKe žádat. Musí být také pri cerpání dodržena procentuální rozdelení u jednotlivých položek.

Žádající klub je povinen vést podvojné úcetnictví + vést prípadnou dotaci oddelene na tzv. analytických úctech.

V prípade dotazu mne prosím neváhejte kontaktovat. Rád Vám s prípadným vyplnením pomohu

Žádost o dotaci PSKe

S pozdravem
Filip Miler
Nahoru 
©  Copyright 2012  všechna práva vyhrazena PSKe   |   Webmaster:  Jan Jukl