Kesl Cup Prague Open Pøebor Prahy facebook.gif, 15kB rss1.jpg, 13kB
  Úsek hospodáře PSKe

Vážení sportovní přátelé,

VV Pražského svazu karate i v letošním roce pokračuje ve finanční podpoře sportovních klubů registrovaných v PSke. Touto cestou nabízíme všem klubům (kteří realizují činnost na území Hl. m. Prahy) možnost získání dalších finančních prostředků z rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy.

Pro tento účel je vypracovaný velmi zjednodušený formulář, který naleznete níže uvedeném odkazu. Vyplněný formulář zasílejte na můj e-mail: miler.filip@pske.cz nejpozději do 16. 10. 2019 do 23:00. Vyplňte prosím pouze žluté pole.

Stejně jako v předchozích letech Vám osobně doporučuji si při vyplňování dokumentu uvědomit, že málo který svaz (klub) obdrží od Magistrátu dotaci v plné výši, ale jen určitou část. Mějte prosím také na paměti, že se jedná o veřejné prostředky a je velmi pravděpodobná budoucí kontrola Vámi uvedených údajů a čerpání.

Pro Vaši informaci se jedná o grantový program I. Systémový rozvoj sportovní dětí a mládeže v Praze (soutěžní aktivity) – V příloze Vám zasílám zjednodušenou žádost. V letošním roce můžete žádat prostřednictvím PSKe na pronájem, materiální vybavení na soutěže, či na kvalifikované trenéry ( u této položky musí každý žadatel (realizátor) žádat minimálně 60%. Musí být také při čerpání dodržena procentuální rozdělení u jednotlivých položek.

Žádající klub je povinen vést podvojné účetnictví + vést případnou dotaci odděleně na tzv. analytických účtech. DŮLEŽITOU PODMÍNKOU JE UVÁDĚT LOGO MAGISRÁTU HL. M. PRAHY na všech propagačních materiál, vč. internetových stránek. Logo musí být také umístěno na pořízené materiální vybavení.

V případě dotazu mne prosím neváhejte kontaktovat. Rád Vám s případným vyplněním pomohu

Žádost o dotaci PSKe


S pozdravem
Filip Miler

Nahoru 
©  Copyright 2012  všechna práva vyhrazena PSKe   |   Webmaster:  Jan Jukl