Kesl Cup Prague Open Přebor Prahy facebook.gif, 15kB rss1.jpg, 13kB
  Kontakty Pražského svazu karate

Master Karel Kesl  8th Dan
předseda PSKe, TMK PSKe

mobil:  +420 777 940 769
e-mail: kesl.karel@pske.cz

úsek TMK PSKe:
e-mail: tmk@pske.cz
Sensei Jan Bartoš  4th Dan 
místopředseda PSKe, STK PSKe, KR PSKe

mobil:  +420 602 221 704
e-mail: bartos.jan@pske.cz

úsek STK PSKe:
e-mail: stk@pske.cz

úsek KR PSKe:
e-mail: rozhodci@pske.cz
 
Ing. Filip Miler  1st Dan
hospodář PSKe

mobil:  +420 724 087 228
e-mail: miler.filip@pske.cz

úsek hospodáře PSKe:
e-mail: hospodar@pske.cz
Sensei Hana Vašíčková  4rd Dan
Předsedkyně revizní komise PSKe

mobil:  +420 605 740 974
e-mail: vasickova.hana@pske.cz

úsek revizní komise PSKe:
e-mail: reviznikomise@pske.cz
 
Pražský svaz karate 
Box 31 
Hanusova 347/16 
140 00 Praha 4 
e-mail: info@pske.cz 
web: http://www.pske.cz 
IČ: 67983413 
Číslo účtu PSKe:
Komerční banka  51-1420110227 / 0100
 
Veškerou korespondenci směřujte na adresu předsedy PSKe:
p. Karel Kesl
Zbudovská 761/3
142 00 Praha 4
Nahoru 
©  Copyright 2012  všechna práva vyhrazena PSKe   |   Webmaster:  Jan Jukl