Kesl Cup Prague Open Přebor Prahy facebook.gif, 15kB rss1.jpg, 13kB
  Školení a doškolení rozhodčích PSKe


Pro všechny zájemce pořádá Pražský svaz karate školení a doškolení (prodloužení licence) rozhodčích PSKe.

Seminář, školení a doškolení trenérů III. třídy, školení rozhodčích regionální licence

Školení a doškolení trenérů licence III. třídy se uskuteční formou semináře, který povede Shihan Karel Kesl 8.dan. Seminář bude rozdělen na dopolední část, kde se budeme věnovat cvičení KIHON, KATA a Kumite a pochopení jejich principů. Odpolední část bude věnována nácviku kata HEIAN 1-5, ENPI, BASSAI DAI a GOJUSHIHO SHO.
Na seminář jsou srdečně zváni všichni kdo mají zájem prohloubit si znalosti a seznámit se kritérii hodnocení KATA na soutěžích.

Zájemci o školení zašlete přihlášku na email stk@pske.cz nejpozději do 10.12.2015
Přihláška ke stažení

V rámci školení trenérů je potřeba odevzdat vypracovanou vlastní práci minimálně A4 na trenérské téma (týká se uchazečů o nově udělenou trenérskou licenci) z oblastí tréninkové jednotky, správné výživy, posilování k bojovým sportům, zdravověda apod.
Práce se nevrací, ukládají se ke zprávě o školení. Udělejte si prosím kopii.
Témata pro seminární práce trenéra III. třídy

Poplatek za udělení licencí se řídí ekonomickou směrnicí 01/2012 PSKe a je možné jej uhradit přímo hotově při registraci zájemců.


-->

Poplatek za udělení licencí se řídí ekonomickou směrnicí 01/2012 PSKe a je možné jej uhradit přímo hotově při registraci zájemců.

Nahoru 
©  Copyright 2012  všechna práva vyhrazena PSKe   |   Webmaster:  Jan Jukl