Úsek Ekonomický

Vážení sportovní přátele,

i v letošním roce nabízíme zprostředkování dotace z rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy. Touto cestou nabízíme všem klubům (kteří realizují činnost na území Hl. m. Prahy) možnost získání dalších finančních prostředků z rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy.

Pro tento účel je vypracovaný zjednodušený formulář + seznam členské základny. Uvedené dokumenty zasílejte v xls souboru + pdf (jpg) souboru:

1 x formulář (žádost) xls

1 x členskou základnu v xls

1 x formulář (žádost) s podpisem - scan v pdf, nebo jpg

1 x členskou základnu bez podpisu v pdf, nebo jpg

S ohledem na změnu termínu realizace i žádostí je nutné zaslat vše elektronicky nejpozději do středy 27. 10. 2021 do 23:59. Po tomto datu není možné konat ani nápravu.

Vyplněné dokumenty zasílejte elektronicky na e-mail miler.filip@pske.cz nejpozději do 27. 10. 2021 do 23:59. Za přijatou žádost se považují pouze emaily obsahující všechny uvedené soubory řádně a plně vyplněné. Po tomto termínu již nebude na žádosti brán zřetel. S ohledem na obsáhlejší požadavky (Magistrátu hl. m. Prahy) na dokumentaci, doporučuji vše vyplnit s předstihem.

V letošním roce došlo ze strany Magistrátu k novince a to, že dotace bude moc být čerpána pouze od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022. Současně je maximální výše dotace transparentně určena dle stanovené klíče členské základny.

Mějte prosím také na paměti, že se jedná o veřejné prostředky a je velmi pravděpodobná budoucí kontrola Vámi uvedených údajů a čerpání.

Pro Vaši informaci se jedná o grantový program I. Systémový rozvoj sportovní dětí a mládeže v Praze (soutěžní aktivity). V letošním roce můžete žádat prostřednictvím PSKe na pronájem, materiální vybavení na soutěže, či na kvalifikované trenéry ( u této položky musí každý žadatel (realizátor) žádat minimálně 60%.

Žádající klub je povinen vést podvojné účetnictví + vést případnou dotaci odděleně na tzv. analytických účtech. DŮLEŽITOU PODMÍNKOU JE UVÁDĚT LOGO MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY na všech propagačních materiál, vč. internetových stránek. Logo musí být také umístěno na pořízené materiální vybavení.

V případě dotazů mne prosím kontaktujte hospodáře PSKE.

S pozdravem
Filip Miler