Úsek TMK - trenérsko metodické komise

Školení a doškolení trenérů III.třídy proběhne 4.2.2023.

Seminář, školení a doškolení trenérů III. třídy, školení rozhodčích regionální licence (kreditové školení)
Školení a doškolení trenérů licence III. třídy se uskuteční formou semináře, který povede Shihan Karel Kesl 9.dan. Seminář bude rozdělen na dopolední část, kde se budeme věnovat cvičení KIHON, KATA a Kumite a pochopení jejich principů. Odpolední část bude věnována nácviku kata HEIAN 1-5, ENPI, BASSAI DAI a GOJUSHIHO SHO.

Přihláška ke stažení

Zájemci o novou trenérskou licenci musí doložit seminární práci. Práci je nutné zaslat před konáním semináře na email STK a vytištěnou a podepsanou verzi odevzdat na semináři v den konání. Seminární práce se nevracejí, zůstávají jako příloha licence.
Témata pro seminární práci Stáhnout