Úsek TMK - trenérsko metodické komise

Školení a doškolení trenérů III.třídy proběhne 17.2.2024.

Seminář, školení a doškolení trenérů III. třídy, školení rozhodčích regionální licence (kreditové školení)
Školení a doškolení trenérů licence III. třídy se uskuteční formou semináře, který povede Shihan Karel Kesl 9.dan. Seminář bude rozdělen na dopolední část, kde se budeme věnovat cvičení KIHON, KATA a Kumite a pochopení jejich principů. Odpolední část bude věnována nácviku kata HEIAN 1-5, ENPI, BASSAI DAI a GOJUSHIHO SHO.

Školení bude rozděleno do několika bloků podle jejich zaměření.
9:00 - 11:00 kihon pod vedením Karla Kesla
11:00 - 12:30 kata pod vedením Iva Jandová, Lukáš Janda
12:30 - 14:00 kumite pod vedením Karla Kesla

Účast na semináři prosím potvrďte nejpozději do 10.2.2024 na e-mail STK PSKe bartos.jan@pske.cz + kesl.karel@pske.cz
Přihláška ke stažení
Platby na školení a doškolení probíhají online prostřednictvím internetových stránek platby PSKE.
Zájemci o novou trenérskou licenci musí doložit seminární práci. Práci je nutné zaslat před konáním semináře na email STK a vytištěnou a podepsanou verzi odevzdat na semináři v den konání. Seminární práce se nevracejí, zůstávají jako příloha licence.
Témata pro seminární práci Stáhnout